¶ Deskriptiv statistik☆ Author ↠ Svante Körner edwardian – valtrex-4.us

Deskriptiv statistik Statistiska metoder r av stor betydelse i det moderna samh llet inom aff rsliv, administration, samh llsplanering, teknik, opinionsm tning, sjukv rd, undervisning m.m Denna bok behandlar grundl ggande statistiska begrepp, principer f r slumpm ssiga urval, tabellering, centralv rde, spridnings och sambandsm tt S rskilda kapitel gnas r explorativ dataanalys EDA , konstruktion av prisindex, analys av tidsserier, standardv gningsmetoder och demografiska grundbegrepp, I bokens avslutande kapitel diskuteras den officiella statistikens uppl ggning och kvalitet K lla bokia.se 2012 10 18 M nga exempel med fullst ndiga l sningar och ett stort antal vningsuppgifter i slutet av varje kapitel f r att boken ven l mpar sig f r sj lvstudier.Detta r 2 a omarbetade upplagan, men f rordet f r boken r daterat redan 31 juli 1984. Read Deskriptiv statistik Author Svante Körner – valtrex-4.us

    1 thoughts on “¶ Deskriptiv statistik☆ Author ↠ Svante Körner edwardian – valtrex-4.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *