Read Psikolojiniz Bozulmasın– valtrex-4.us

Psikolojiniz Bozulmasın 1999 da yap lan bir al mada deneklere birbirine basket topu atan rencilerin g r ld bir video izletildi ve beyaz giyen oyuncular n paslar n saymalar istendi Videonun ortalar na do ru goril kost ml bir adam oyuncular n aras nda dola yordu Ne ilgin tir ki videoyu izleyenlerin yakla k y zde ellisi dikkatlerini paslar saymaya odaklad klar i in gorili fark etmedi te istem d k rl k diye an lan bu rnek kitapta a klanan pek ok s ra d fenomenden sadece biri Bu kitap beyin y kamadan davran l a, d j vu dan r yalara, placebo etkisinden psikoza uzanan bir yolculukla sizi zihnin i leyi iyle tan t r yor B ylece kendi ki ili inizi ve evremizi ku atan d nyayla etkile imimizi daha iyi anlayacaks n z. New Read Psikolojiniz Bozulmasın Author Joel Levy For Kindle ePUB or eBook – valtrex-4.us

    10 thoughts on “Read Psikolojiniz Bozulmasın– valtrex-4.us


  1. says:

    Psikoloji konusunda tad ml k bilgi edinmek isteyenler i in ideal Ben okurken daha nce okuduklar m tekrar okuyor hissi edindim, o y zden ok tat vermedi.


  2. says:

    Bildi imiz t m deneylerin ya arp t lm ya da bilimsel deney prensiplerine uymad okumak deneylerin sonu lar na ilgin demekten al koyuyor imdi akademik d nya yalan gelirdi me er hep yalanm Deneylerin bu y nlerini de bilmek iyi ama Zevkle bir rp da okunuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *