Author Soner Yalçın ß Siz Kimi Kandırıyorsunuz!☆ 15th century ✓ Book – valtrex-4.us

Siz Kimi Kandırıyorsunuz! Soner Yal n ile birlikte, yak n tarihin labirentlerinde, ezber bozan, a rt c bir yolculuk lkelerin ge mi i ile bug n aras ndaki benzerlikler a rt c d r, rne in 30 May s 1876 askeri darbesiyle tahttan indirilen Abd laziz in ba na gelenler ile Cumhuriyet d neminde a r ekonomik kararlar alan h k metlerin ba na gelenler benzerdi.Do ruyu bulmak zek ve bilgi meselesinden ok, ki ilik ve ahlak sorunudur. Free Download [ Siz Kimi Kandırıyorsunuz! ] By [ Soner Yalçın ] For Kindle ePUB or eBook – valtrex-4.us

Author Soner Yalçın ß Siz Kimi Kandırıyorsunuz!☆ 15th century ✓ Book – valtrex-4.us
 • Paperback
 • 372 pages
 • Siz Kimi Kandırıyorsunuz!
 • Soner Yalçın
 • Turkish
 • 23 August 2017
 • 9759917098 Edition Language Turkish setting

  10 thoughts on “Author Soner Yalçın ß Siz Kimi Kandırıyorsunuz!☆ 15th century ✓ Book – valtrex-4.us


 1. says:

  Bazen biraz rastgele bilgiler corbasi tadinda bircok degisik tarihi bilgiyi ortaya sunan kitap, genel olarak zevkle okunuyor ve insani gercekten bircok degerli bilgiyle kucaklastiriyor ve tarihimizin ...


 2. says:

  Siyasete ilginiz varsa bence Soner Yal n n b t n kitaplar n okumal s n z Bu tarz kitaplar ok okuyan birisi olarak unu net s yleyebilirim ki Soner Yal n ger ekten usta bir ara t rmac ve ok k lt rl bir yazar Ayn tarzda yazan di er yazarlar n kitaplar yla kar la t rd mda kitaplar inan lmaz derecede etkileyici Siyaset ilerin t m karanl k y zlerini ayr nt lar yla ve belgeleriyle etkiliyici bir ekilde g zler n ne seriyor Yazar n tarih bilgisi de st d zeyde oldu undan ya anan g n Siyasete ilginiz varsa bence Soner Yal n n b t n kitaplar n okumal s n z Bu tarz kitaplar ok okuyan birisi olarak unu net s yleyebilirim ki Soner Yal n ger ekten usta bir ara t rmac ve ok k lt rl bir yazar Ayn tarzda yazan di er yazarlar n kitaplar yla kar la t rd mda kitaplar inan lmaz derecede etkileyici Siyaset ...


 3. says:

  anakkale de sava t m z ngiliz g lerinin Avusturalyal oldu unu biliyordum da, stanbul daki ngiliz piyadelerinin Hint as ll oldu undan haberim yoktu Ders al nacak arp c bilgiler var ok merakl bir kitap olmu , hernekadar tarih ve olaylar kar k anlat lm olsa da


 4. says:

  Konudan konuya, insandan insana, zamandan zamana atlayan at t rmal k bir kitap Trivia olarak da, tarihsel bilgiler olarak da okunabilecek hikayeler nsan insan olarak g rebilme yetene imizi g lendirmek i in bir egzersiz.


 5. says:

  Siyasetin magazini Televole nas l ilk ba larda bir futbol magazin program idi Bu da yle ama olumsuz manada de il K y da k ede kalm , ilgi ekici tarihi bilgilerle ve bir tak m belgelerle bazen keyifli bazen de hayret verici detaylara dikkat ekiyor.


 6. says:

  Tarafs z bir ekilde sadece olan yaz yor Soner Yal n okumam n sebebi yeri geldi i zaman ABD ve AB yi ele tirip korkmadan bildiklerini aktarmas d r.


 7. says:

  T m toplumu etkilemi yalanlara iyi yan tlar veriyor Soner Yal n.


 8. says:

  Ismi biraz yan lt c Ne i in yaz ld , ne i in derlendi i ok net de il, konular daldan dala Ancak yine de ok keyifle okunuyor, baz lar ok ilgin bilgiler, ilgin bir deneme


 9. says:

  2006 y l nda okudu um, iktidardakileri anlatt kitab


 10. says:

  kitapta ok isim var ama ayr nt l Tarafs z bir bak a s yla okunmas gerekli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *