Read Sakıncalı Piyade– valtrex-4.us

Sakıncalı Piyade Ellerin dert g rmesin U ur Mumcu Sak ncal Piyade yi yazd n i in Eline sa l k, a z na sa l k, can na sa l k, kendi yazd klar ma g lemem, ama senin yazd klar n g lerek okudum Ac ac g lmek deyimi vard r ya, i te yle ac ac g ld m Aziz Nesin Best Read Sakıncalı Piyade by Uğur Mumcu For Kindle ePUB or eBook – valtrex-4.us

  10 thoughts on “Read Sakıncalı Piyade– valtrex-4.us


 1. says:

  g l yorsam a layamad mdand r s z n n hakk n veren kitap


 2. says:

  Savc Mustafa Ak n ile aylarca, kar kar ya durduk Duru ma s zc buradan geliyor herhalde O durdu Ben durdum teki san klar durdu B ylece duru mu olduk Asl nda kimse, beni bu kitab n seneler nce yaz ld na inand ramaz, bana i indeki olaylar n ok eski olduklar n anlatamaz G n m zle kar t bir kefeye kondu unda hangisi a r bas yor, s yleyemez.Ayr ca, trajikomik bir ok olaya dair h...


 3. says:

  Tarihi k smen eski siyasi kitaplar okurken ok z l yorum nk bir arpa boyu kadar yol alamad m z , aksine geriye do ru savruldu umuzu g r yorum 12 Mart taki s k y netim uygulamalar yla g n m zdeki OHAL in aras ndaki tek fark n idam cezas oldu u a k, onu da e itlemek i in k c k ocuklar n ellerine ipler tutu turup, onlar hayal tanklar n n ne at yor...


 4. says:

  Bir hukuk u, bir ayd n, bir gazeteci g z yle askerimizin 12 Mart tutumuna dair fikir edinmek isteyenlere. Bu hastal kl ruhlar sayesinde lkemizin nas l belini bir t rl do rultamad n , tarihimizde nas l kara bir leke b rakt klar n ve bug n askere kar neden b yle bir tutum oldu unu anlamak i in ok yerinde kay tlar var U ur Mumcu g steriyor ki insan insan yapan en temel zelli i d nmek, lkemizde hi bir zaman yasal olamam Okuman n, m zik dinlemenin bile su oldu u bir d nem. Yanl Bir hukuk u, bir ayd n, bir gazeteci g z yle askerimizin 12 Mart tutumuna dair fikir edinmek isteyenlere. Bu hastal kl ruhlar sayesinde lkemizin n...


 5. says:

  Ger e in sunumunda mizah n kullan lmas ile s kmadan okunan, tabiri caizse g ld r rken d nd ren u ur Mumcu kitab inden ge ti i d nemi anlat rken ya ad klar n g l msetecek bir slup ile sunsa da o zaman ya ad klar n d nd mde i im ac d s ks k Okurken empati yap lmas gerek...


 6. says:

  Efendim biz k yl y z Ne anlay z anayasadan hlal edilmi se ehirliler etmi tir Hem g l hem d n nan lmaz bir kitap Okuyal m ve kesinlikle okutal m.


 7. says:

  BU lkede ya ayan her insan n okumas gereken bir kitap Sak ncal Piyade O uz Atay abs rdl n aratmayacak derecede ger ek olaylar ve karakterler dolu Bu lkede Sak ncal nas l olunabilir Sak ncal olmak i in akan suyla beraber akmaman n yeterli O an g kimdeyse ho una gitmeyen bir eyler s yleyin, yap n ho...


 8. says:

  Bugunu anlamak icin gecmise cok iyi bakmak gerek


 9. says:

  Unutmayacagiz


 10. says:

  Kazmayi yere vururken, Alacakaptan i dusunuyorum Turkiye nin en genc dekaniydi 33 yasinda profesor olmustu Arkadaslari asistanlik yapiyordu hala Sucu neydi, neydi ki, boyle, Astsubay Osman larin elinde, kurek mahkumlari gibi calistiriliyordu Simdi Bascavus Osman i cekip sorsan Ben emir kuluy...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *